Οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπκών Μουσικής κσθυστερούν ακόμη, επειδή υπάρχουν ακόμη ενστάσεις προς εξέταση. Το πιθανότερο είναι να γίνουν αύριο. Πιθανόν ως την Παρασκευή να γίνουν και οι προσλήψεις αναπληρωτών Φ.Αγωγής.
Για τη β' φάση ειδικής αγωγής υπάρχουν ακόμη 350 πιστώσεις, αλλά δεν έχει ακόμη προγραμματισθεί πότε θα γίνει. Η β'φάση της παράλληλης θα γίνει την 1η του Νοέμβρη και έχουν